środa, 27 lipca 2016

Kalendarium

SCŚA Dziekanka i Pracownia Dziekanka 
Jerzego Onucha i Tomasza Sikorskiego 
1979 – 1987 
                                                         
Kalendarium


1979

 • Paweł Kwiek, AKCJA „ZESPÓŁ", projekt grupowy / ogólnopolskie spotkanie   artystyczno-dyskusyjne twórców młodego pokolenia, 26-28/01/79
 • DOKUMENTACJA I AUTODOKUMENTACJA W SZTUCE, Peter van Beveren (Art Information Centre, Amsterdam), Andrzej Jórczak (Mała Galeria PSP-ZPAF, Warszawa), Tomasz Konart (Galeria P.O. Box 17), Zofia Kulik & Przemysław Kwiek (Pracownia Działań, Dokumentacji i Upowszechniania, Warszawa), Jerzy Olek (Galeria Foto-Medium-Art, Wrocław),  Jerzy Onuch (Pracownia Dziekanka, Warszawa), Andrzej Partum (Biuro Poezji, Warszawa), Andrzej Paruzel (PWSFTViT, Łódź), Józef Robakowski (Exchange Gallery, Łódź), Tomasz Sikorski (Galeria P.O. Box 17 i Pracownia Dziekanka, Warszawa), sesja teoretyczno-artystyczna zorganizowana przez Galerię P.O.Box 17, 05-06/03/79
 • Grupa Alla (Nicole Grospierre, Roman Woźniak), performance, 13/03/79
 • Zbigniew Warpechowski, „1/2", performance, 15/06/79
 • Antoni Romaszewski, Simon Thorne (GB), performance multimedialny, 21/06/79
 • Krzysztof Zarębski, Stephen Montague (GB), performance, 11/10/79
 • Jacek Kryszkowski, SCENARIUSZ, prezentacja autorska, 29/10/79; ĆWICZENIA, projekt grupowy, 30/10/79
 • FOTOGRAFIA - STAN AKTUALNY (15 AUTORÓW), Janusz Bałdyga, Jacek Jóźwiak, Janusz Kołodrubiec, Tomasz Konart, Paweł Kwiek, Jerzy Onuch, Jacek Malicki, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Paruzel, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Tomasz Sikorski, Łukasz Szajna, Janusz Szczerek, Zygmunt Rytka, Ryszard Waśko, Piotr Weychert; sesja teoretyczno-artystyczna, org.: Galeria P.O.Box 17, 16-17/11/79; wystawa, 16-21/11/79 
 • NOWA SZTUKA CZECHOSŁOWACJI, Jaroslav Andel, Bobert Cyprich, Vladimir Havrilla, Mojmir Pukl, Rodolf Sikora, Petr Štembera (wszyscy CS); wystawa, pokazy, performances, wystąpienia, spotkania, 07-08/12/79

1980

 • Jacek Kryszkowski, prezentacje autorskie, 11-12/01/80
 • Action Space (GB), NASTY PEOPLE STORY, performance, 16/01/80
 • PREZENTACJE LUBELSKIEGO ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO (24-25/01/80), Andrzej Mroczek: prezentacja Galerii Labirynt, 24/01/80; Zbigniew Korzeb: działalność wydawnicza Galerii Arcus, 24/01/80; Dobrosław Bagiński, Zbigniew Korzeb, Krystyna Kutyna, Leszek Podczaski: prezentacje autorskie / wystąpienia, 25/01/80
 • David Critchley (GB), LONDON VIDEO ARTS, pokaz taśm video, 01/02/80
 • Roland Miller (GB), LANDSCAPE, performance, 04/02/80
 • Zygmunt Piotrowski-Ukiyo, SZTUKA POZA IDEOLOGIĄ, wystąpienie autorskie, 06/03/80
 • Janusz Banach, Jacek Kryszkowski, wystawa / wystąpienie autorskie, 17-18/03/80
 • Reindeer Werk (Dirk Larsen & Tom Puckey), (GB), MECHANICS...     PERFORMANCE, performance, 11/04/80
 • Reindeer Werk, MECHANICS... PREDICTIONS, warsztat, 12/04/80
 • Guy Shervin, John Smith (GB), pokaz filmów z lat 1975-79 / spotkanie, 18-19/04/80
 • CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI, Centrum Sztuki Współczesnej, Wrocław (Witold Liszkowski, Lech Mrożek, Grzegorz Dziamski, Bogusław Jasiński), wystawa / wystąpienia autorskie, 25/04/80
 • Kate Constable & Graham Constable (GB), MAGNUS METAPHYSICUS, performance, 23/05/80
 • Missing Associates (Lily Eng, Peter Dudar), (CDN), new dance performance, 24/05/80
 • Johan Cornelissen (NL), CRES PUBLISHERS AMSTERDAM, wystawa książek artystycznych / spotkanie, 26/05/80
 • Johan Cornelissen, FIVE POLISH CITIES, instalacja, 06/06/80
 • Action Space (GB), warsztat, 20/10/80
 • Josine van Droffelaar (NL), FUNDACJA DE APPEL, AMSTERDAM, omówienie działalności; WSPÓŁCZESNA SZTUKA HOLANDII, wykład i pokaz taśm z videoteki De Appel, 17/11/80
 • Zygmunt Krauze, UNIZM W MUZYCE, warsztat, 08-09/12/80
 • Jan Berdyszak, O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO CZYNIENIA, wykład / performance / warsztat, 10/12/80
 • Andrzej Wierciński, CZŁOWIEK JAKO PODMIOT KULTURY: POJĘCIE SYMBOLU I SYMBOLIZACJI; KOMPLEKS SYMBOLICZNY ZAJĄCA-KSIĘŻYCA I ELIKSIRU NIEŚMIERTELNOŚCI, wykłady; SZTUKA WSPÓŁCZESNA, dyskusja, 11-12/12/80
 • Włodzimierz Pawluczuk, ŚWIATOPOGLĄD A SPOSÓB BYCIA; KONCEPCJE  POJĘCIA CZASU, wykłady, 16-17/12/80
 • Jan Świdziński, SZTUKA JAKO KSZTAŁCENIE ALTERNATYWNE, wykład / dyskusja / warsztat, 18-19/12/80

1981

 • The Fibre Performance Arts Ensemble (Mel Someroski, Connie May, Tony Kastellick, Paul Ludick, Sue Shramo), (USA), THIRTY DAYS PASS SEPTEMBER; ZERO AS A VALUE; PIECE WITH OATMEAL; STUPID WOMAN RESEMBLES NOTHING BUT A SHAPELESS BUNDLE, performances, 07/01/81
 • Wojciech Krukowski, DWA ĆWICZENIA Z KINEMATYKI, warsztat, 22-23/01/81
 • Tomasz Sikorski, 12 GODZIN PRZERWY, instalacje, pokazy filmowe, environmenty, sytuacje, performances, 27/01/81
 • Jacek Kryszkowski, environment / działanie z publicznością, 28/01/81
 • Janusz Bałdyga, Jerzy Onuch, Łukasz Szajna, performance multimedialny, 29/01/81
 • Janusz Banach, prezentacja autorska, 30/01/81
 • Tomasz Sikorski, POZA TYM, POZA SOBĄ, całodobowy projekt grupowy, 30-31/01/81
 • Zygmunt Piotrowski-Ukiyo, SZTUKA W PROCESIE REWOLUCJI, wystąpienie autorskie, 31/01/81
 • Andrzej Dłużniewski, wykład / warsztat, 17/02/81
 • Leszek Przyjemski, TRZY DNI OPOWIEŚCI Z MONAKO, wystawa, pokaz, pobyt, 23-25/02/81
 • Grupa ZOO, Ihor Ciszkiewicz (USA), Nicole Grospierre (F), Daniel Wnuk i inni, performance / koncert, 28/02/81
 • Zbigniew Warpechowski, PERFORMANCE ART - ZA I PRZECIW, wykład, 02/03/81; PERFORMANCE, warsztat, 03-05/02/81; RĄSIA, performance, 06/03/81
 • Bogusław Jasiński: KU NOWEJ ESTETYCE AWANGARDY, cykl wykładów, 10, 17, 24, 31/01/81, 07/04/81
 • Tom Klinkowstein (USA), TELECOMMUNICATION ART, prezentacja prac,    15/04/81; warsztat, 16/04/81
 • Andrzej Kostołowski, MOTYWACJE,  MOTYWACJE..., cykl wykładów, 12-13/05/81
 • Franklin Aalders (NL), wystawa / pokaz prac, 18/05/81; OPENINGS, warsztat / działanie grupowe, 19/05/81, IN THE LINE, performance uliczny, 26/05/81
 • Daniel White (USA), Piotr Rypson, IRON CURTAIN / ŻELAZNA KURTYNA, performance, 01/06/81
 • Mel Someroski and Company, (Anna, Andrzej, Joanna Ciba, Grzegorz Piątkowski, Katarzyna, Marysia Lewandowska, Małgorzata, Tadeusz), PO RAZ PIERWSZY / FOR THE FIRST TIME, performances, 08/06/81
 • Mel Someroski (USA), RETROSPEKTYWA 1954-80, pokaz prac, 09/06/81
 • ZESPÓŁ „T”, (Janusz Kołodrubiec, Tomasz Konart, Andrzej Paruzel, Małgorzata    Paruzel, Janusz Szczerek, Piotr Weychert), Z PUNKTU WIDZENIA ZESPOŁU „T”, pokaz prac / wystawa / spotkanie z publicznością, 22/06/81; spotkania robocze zespołu bez publiczności, 23-27/06/81;  PODSUMOWANIE, spotkanie z publicznością / pokazy, 28/06/81
 • Ihor Ciszkewycz (USA), Jerzy Onuch, THE COMEDIAN, performance, 15/07/81
 • Pier van Dijk & Robert Joseph (NL), MEETINGS IV; ACTIONS WITH DICE (ORANGE, YELLOW, PURPLE), 19/10/81; SOUND PERFORMANCE, 20/10/81; INSTALLATIONS, 20-27/10/81
 • Marten Hendriks (NL), wystawa rysunków, pokaz filmów, 21/10/81
 • Boudewijn Payens (NL), TOOLS AND EXPECTATIONS, wystawa / environment, 22-29/10/81
 • Servie Janssen (NL), THE ARNHEM PERFORMANCE ’78, 09/11/81
 • Taka Iimura (USA), OBSERVER/OBSERVED, pokaz prac video, pokaz filmów, video-performance, spotkanie, 10/11/81
 • Kees Mol (NL), ILLUSION - REALITY, performance, 12/11/81
 • Marek Konieczny, DYZIEK, wystawa prac, 13-19/11/81
 • Ewa Partum, STUPID WOMAN, performance 20/11/81
 • Anna Freisler, WIDZIALNE I NIEWIDZIALNE, wystawa / environment, 24/11 -04/12/81
 • Janusz Bałdyga, GENERAŁ CENTER, ekspozycja / projekcja filmu / wystąpienie, 07/12/81; wystawa, 08-12/12/81

1982

 • Zbigniew Olkiewicz, TAŃCE, performance (z Tomaszem Sikorskim), 15/02/82
 • Tomasz  Sikorski, NO FUTURE, performance (ze Zbigniewem Olkiewiczem i   Grzegorzem Piątkowskim), 24/02/82
 • Iain Robertson (GB), PROTECTIVE LIES, performance (z Marysią Lewandowską), 5/03/82
 • Joanna Krzysztoń, Dorota Wnuk, WERNISAŻ DZIEŁ ZNALEZIONYCH, wystawa zbiorowa, 10/03/82
 • Jacek Kryszkowski, performance, 12/03/82
 • Roman Woźniak, performance (z Katarzyną Kobzdej), 17/03/82
 • Krzysztof Jung, CAPRICHOS XIII, performance, 19/03/82
 • Tomasz Sikorski, MIGRACJA, projekt grupowy w dwóch miejscach i trzech częściach: cz. I – TUTAJ JUŻ NIE MA NIC, południe, opuszczone mieszkanie na Ursynowie, cz. II – CO PRZYNIESIE JUTRO?, wieczór, pracownia Wnuka, cz. III – THE BIG SLEEP, noc, pracownia Wnuka, (z Joanną Cibą, Katarzyną Kobzdej, Joanną Krzysztoń, Zbigniewem Olkiewiczem i Dorotą Wnuk), 26/03/82

Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego i zawieszenie z dniem 13 grudnia 1981 działalności instytucji kultury (Dziekanka została zaplombowana), wymienione wyżej zdarzenia z lutego i marca 1982 roku były kontynuacją programu Pracowni Dziekanka i odbyły się nielegalnie w prywatnej pracowni rzeźbiarskiej Doroty i Daniela Wnuków, za co im niniejszym z wdzięcznością dziękujemy.


 • Anna Ciba, BIAŁO-CZERWONY PERFORMANCE, nielegalny, tajny performance dla kilku zaproszonych osób, 13/11/82
 • ŚWIĄTECZNA OMMANDALLA, koncert, (Iliana Alvarado, Andrzej Bieżan, Janusz Dziubak, Krzysztof Knittel, Stanisław Krupowicz, Mieczysław Litwiński, Andrzej Mitan, Tadeusz Sudnik, Paweł Szymański), 21/12/82 (była to pierwsza legalna publiczna impreza w Dziekance po przerwie spowodowanej stanem wojennym).

1983

 • Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Ewa Piechowska, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak, LAS, GÓRA A NAD GÓRĄ CHMURA, wystawa malarstwa, 14-21/01/83
 • Pier van Dijk, (NL), POLAND 3, wystawa prac, 01-06/02/83
 • Richard Boulez, (USA), EATING BREAD FOR PEKING, wystawa prac, 14-18/02/83; NEW BLOOD FOR A NEW YEAR, performance, 18/02/83
 • Tomasz Konart, INSTALACJE DŹWIĘKOWE DLA PTAKÓW, wystawa 21/02-04/03/83
 • Jacek Kryszkowski, OSOBISTY PUNKT OBSERWACJI I KSZTAŁTOWANIA FLORY TWÓRCZEJ, wystawa / spotkanie, 25/02/83
 • Paul Clark, (GB), HARMONICA MONDAY, performance, 26/02/83
 • Barbara Aumer, instalacja, 08-13/03/83
 • Thomas Struck, (D), HERZEN, pokaz filmów, 15/03/83
 • Tomasz Melak, Xawery Wolski, wystawa malarstwa, 28/03-03/04/83
 • Jarosław Modzelewski, wystawa malarstwa, 17-22/04/83
 • Anna Płotnicka, ...DLA..., prezentacja autorska, 31/05/83
 • Franklin Aalders, (NL), pokaz prac, wystawa, spotkanie, 01-03/06/83
 • Tomasz Wilmański, HIPOPOTAM, instalacja / environment, spotkanie, 10/06/83
 • Goran Ohldieck, (N), wystawa prac, 13-19/06/83
 • Michał Wasążnik, OSIEMDZIESIĄTA CZWARTA GENERACJA (polski punk), wystawa prac fotograficznych, 20-25/06/83
 • Akademia Ruchu, ENGLISH LESSON, spektakl, 29/06/83
 • Mieczysław Litwiński, Janusz  Dziubak, DYPTYK, koncert / performance, 31/06/83
 • Anne Bean (GB) & Franklin Aalders (NL), TWO SWORDS OF DAMOCLES, performance, 01/09/83
 • Nowy D.A.S. (Robert Herubin i inni), MALARSTWO JASKINIOWE / ROMANTYZM TU I TERAZ, koncert multimedialny / wystawa, 06/10/83
 • Anna Ciba, PRZEKAZ, wystawa malarstwa, 15-18/10/83
 • Danuta Czapnik, Katarzyna Koczyk, Dorota Stachurska, Piotr Zaremba, wystawa    malarstwa, 15-26/11/83
 • Kent Mount, (USA), PAPER WORKS, wystawa, 01-10/12/83
 • TELEPHONE CONCERT (Montreal – Berlin – Wiedeń – Warszawa), Iliana Alvarado, Krzysztof Knittel, Marcin Krzyżanowski, Mieczysław Litwiński, Andrzej  Mitan, Jan Pilch, Andrzej Przybielski, Tadeusz Sudnik, Leszek Woźniakiewicz, koncert multimedialny, 04/12/83
 • Ryszard Grzyb, Ryszard Woźniak, ITAKA, ITAKA, wystawa malarstwa, 12/12/83
 • Akademia Ruchu: ENGLISH LESSON, spektakl, 17/12/83
 • FESTIWAL ŚWIATŁA „PEŁNIA”, Iliana Alvarado, Janusz Byszewski, Teatr Dziecięcy Raj, Krzysztof Knittel, Katarzyna Kobzdej, Mieczysław Litwiński, Urszula Mazurek, Bogdan Mizerski, Helmut Nadolski, Zbigniew Olkiewicz, Antoni Pilch, Piotr Rypson, Bogdan Rybi, Tomasz Sikorski, Tadeusz Sławek, Joanna Stańko, Tadeusz Sudnik; koncerty, warsztaty, pokazy, spektakle, działania z dziećmi, wykłady, poezja na żywo, akcje uliczne, wystawa, 20/12/83
 • Sławomir Marzec, wystawa / environment, 21-23/12/83

1984

 • Grupa Radio Warszawa, (Jerzy Caryk, Stavras Galatos /GR/, Kuba Pajewski, Libero Petrič /YU/), koncert multimedialny, 07/01/84 
 • Jerzy Caryk, Sławomir Marzec, Kuba Pajewski, malarstwo / instalacja, 07-14/01/84
 • Anna Czarnecka, Magda Gotowska, Barbara Kuropiejska, Zuzanna Tomaś, wystawa   malarstwa, 16-24/01/84
 • Zdzisław Kwiatkowski, ZMIANA UKŁADU SIŁ, wystawa, 26-31/01/84
 • Janusz Bogucki, Nina Smolarz, ZNAK KRZYŻA, wykład / pokaz dokumentacji, 30/01/84
 • Leon Tarasewicz, wystawa malarstwa, 20-25/02/84
 • TANGO, festiwal artystyczny, 26/02-02/03/84, organizator: Jacek Kryszkowski i inni
 • KwieKulik, POLSKI DUET, performance, 06/03/84
 • KwieKulik, GWIŻDŻĄCY ROŻEN, instalacja, 09/03/84
 • Joanna Stańko, TAŃCZĄCY BŁĘKIT, environment, 14-19/03/84
 • KwieKulik, SKRÓTOWCE, wystawa, 19/03/84
 • KULTURA RASTA, otwarta wystawa zbiorowa, pokazy, stroje, spotkania, muzyka, 20-27/03/84
 • KwieKulik, NASTROJE, SZARY PAPIER I... , environment, spotkanie, 28/03/84
 • Aleksandra Hołownia: BLOOMSALEM, spektakl autorski, 30,31/03/84
 • Jacek Malicki, ZIEMIA NIEBIESKA POMARAŃCZA, wystawa, 02-07/04/84
 • Andrzej Cisowski, wystawa malarstwa, 09-14/04/84
 • Anna Freisler, ROZMOWA SUFITU Z PODŁOGĄ, instalacja / działanie, 16/04/84
 • Tom Johnson, (USA), SELF-PORTRAIT, koncert / performance dźwiękowy, 24/04/84
 • CHICKEN POWER (Andrzej Rosołek, Anna Ciba, Janusz Błachowicz, Joanna  Pomijalska, Klaudia Jagodzińska, Tomasz Jagodziński, Rafał Kostrzewa), wystawa, 28-30/04/84
 • Piotr Bouffal, EMIGRANT, wystawa, pokaz video, 03-08/05/84
 • Jerzy Onuch, KNÜPPEL PROBEN, performance, 11/05/84
 • OFFENBACH (Staudt, Joob, Joos, Nestoriuc, Peters), (D), wystawa, 14-15/05/84 
 • Piotr Rypson, SATOR MAIL ART 1978-1984, wystawa sztuki poczty, 17-19/05/84
 • Guy Schraenen (B), MARGINAL ART, wystawa sztuki poczty, książki artystycznej i poezji dźwiękowej; DOKUMENT JAKO WYPOWIEDŹ, wykład, 19/05/84
 • Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Ewa Piechowska, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak, KOBIETA UCIEKA Z MASŁEM, wystawa malarstwa, 21-27/05/84
 • Tomasz Sikorski, 31 MIESIĘCY, wystawa, 28-31/05/84
 • Anna Freisler, Krzysztof Knittel, ROZMOWY (SUFITU Z PODŁOGĄ) CIĄG DALSZY, instalacja / działanie, 04/06/84
 • Zbigniew Olkiewicz, WARRIORS, wystawa, 15-16/06/84
 • Alma Yoray (USA), BEE LINE, dźwięk / taniec, 18/06/84
 • Paul Vick, Philip McKenzie (CDN), GHOST OF A FLEA, akcje, 18-20/06/84; wystawa, 19-23/06/84
 • Andrzej  Partum, POTĘPIENIE UTALENTOWANYCH, wykład inauguracyjny, 08/10/84 
 • Paweł Kowalewski, Ryszard Woźniak, SZALONY MŁOTEK, pokaz, 15/10/84; wystawa malarstwa, 15-20/10/84
 • Krzysztof Knittel, Marcin Krzyżanowski, Simon Thorne, SZAFIROWA ŚRODA, koncert, 17/10/84
 • Małgorzata Rittersschild, wystawa malarstwa, 22-30/10/84
 • Barbara Aumer, MOJE, wystawa, 05-10/11/84
 • Jerzy Truszkowski, HEDONISTYCZNA RACJA SZTUKI, wystąpienie autorskie,  12/11/84; NIHILIZM INTELEKTU: wystawa, 12-20/11/84 
 • Marek Ławrynowicz, KILKA UWAG O POEZJI WIZUALNEJ, wykład, 23/11/84
 • Krzysztof Dudziński, CIEMNOŚĆ WOKÓŁ, wystawa, 26/11-01/12/84 
 • Zbigniew Olkiewicz, OBRAZKI, wystawa, 03-08/12/84
 • Marek Kowalski, POLE WIDZENIA, wystawa, 10-15/12/84
 • Sławomir Kolo, Leszek Podczaski, OBCHODY, akcja para-wystawiennicza, 17/12/84 
 • Rafał Wiśniewski, akcja/instalacja, 20/12/84

1985

 • Mieczysław  Litwiński, OGRÓD PIEŚNI, koncert, 10/01/85
 • Leon Tarasewicz, wystawa malarstwa, 15-20/01/85
 • Zygmunt Piotrowski, TEATR?, odczyt w trzech językach, 21/01/85
 • Sławomir Marzec, WESELE CZYLI OBŁUDA TRUPA, environment, 19-23/02/85
 • Dariusz Lipski, OBIEKTY, wystawa, 19-23/02/85 
 • Janusz Dziubak, MOJE GRZEBIENIE, koncert / performance, 25/02/85
 • Paweł Wolański, MAKIJAŻ ZMYSŁÓW; ENERGIA - JEJ WARTOŚĆ; DZIAŁANIE NA MATERIĘ, wystawa/działanie, 26/02 - 02/03/85 
 • KwieKulik, FESTIWAL INTELIGENCJI I KRATY, performance / obiekty, 04/03/85; MŁOT, DŁOŃ, LÓD, SIERP, HAK, CIEŃ I SZTUKA W MAJTKACH, żywy relief i obiekty, 07/03/85; KUPIĆ ARTYSTĘ I IDIOTA, początek akcji i nagranie, 11/03/85 
 • Aleksandra Hołownia, POWSTANIE ŻYCIA, spektakl, 14-16/03/85
 • Małgorzata Dżygadło & Wolfgang Niklaus, JEDNIA, performance, 18/03/85
 • Małgorzata Dżygadło, DRZEWO ŻYCIA, wystawa, 18-20/03/85
 • Kooperatywa Artystyczna THEAT, (Andrzej Komorowski i inni): performance, 22/03/85 
 • Tomasz Dobrzyński, O PERSPEKTYWIE REWOLUCJI W MALARSTWIE, wykład, 04/04/85
 • NIHILIZM - TAJEMNICA, sympozjum, wystawa, wystąpienie, performances; komisarz: Jerzy Truszkowski, 13/04/85
 • Dieter Krull, (D), WORKS, wystawa, 11-18/04/85
 • Paweł Wolański i Kooperatywa Artystyczna THEAT: STREFA AKUMULACYJNA, działanie kolektywne; AKUMULATORY, environment, 26/04/85
 • EX ORIENTE LUX, Jerzy Onuch, Anna Płotnicka, Roman Rewakowicz, Mikołaj Smoczyński, Leon Tarasewicz, wystawa, prezentacje, spotkanie, 07-11/05/85
 • Anna Ciba, CZARNO-BIAŁE, wystawa / environment, 14-18/05/85
 • Joanna Krzysztoń, KAMIEŃ LŻEJSZY OD POWIETRZA i inne obrazy, wystawa malarstwa, 20-25/05/85
 • Jan Tyniec, wystawa malarstwa, 27/05-1/06/85 
 • David Hecht, (D), wystawa; opera na przeźroczach, 10-15/06/85
 • Mieczysław Litwiński, WIECZERZA Z ANIOŁEM ŚLĄZAKIEM, koncert, 14/06/85 
 • Anna Nawrot, Irena Nawrot, wystawy, wystąpienia autorskie, 20-23/06/85
 • Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak, RYPAJAMAWŁOSZARD  GRZYKOMOPASOŹNIAK praca/wystawa, 07-1 2/1 0/85
 • Barbara Aumer, NASYPALI  PIASKU, environment, 14-18/10/85
 • Wacław Ropiecki, DO ŻYCIA PRZEZ SZTUKĘ, prezentacja podróżującej galerii  autorskiej; WIĘCEJ ŚWIATŁA, wystawa prac, 22-26/10/85 
 • Olga Wolniak, wystawa malarstwa, 28/10-02/11/85
 • Edward Dwurnik & Pola Dwurnik, KOOPERACJA, wystawa prac, 05-15/11/85
 • Tomasz Sikorski, NEW YORK STREET ART, pokaz audiowizualny, 18/11/85
 • Marcin Krzyżanowski, ATOPON na magnetofony i wiolonczelę, koncert, 22/11/85
 • Waldemar Umiastowski, MALUNKI, wystawa / environment, 25-29/11/85
 • Alma Yoray, Mieczysław Litwiński, IMADONA, performance / koncert, 30/11/85
 • Wojciech Markiewicz, Maciej Wilski, wystawy prac, 02-06/12/85
 • Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ,   praca, 09-16/12/85; wystawa, 16-18/12/85
 • Piotr Bikont, Piotr Gródecki, Krzysztof Knittel, Marcin Krzyżanowski, Marek Nędziński, Andrzej Przybielski, Tomasz Sikorski, Tadeusz Sudnik, Marcin Ziębiński, MUZYKA NIE-MEDYTACYJNA, koncert multimedialny, 20/12/85
 • Familja Radio Warszawa (Jerzy Caryk, Kuba Pajewski, Libero Petrič /YU/) instalacja / environment, 28-31/12/85

1986

 • Gabriela Miłowska, OBRAZY, wystawa malarstwa, 06-10/01/86
 • Anne Seagrave, (GB), performance, 10/01/86
 • Alistair MacLennan, (GB), performance, 10/01/86
 • Jerzy Onuch, INSTALACJA NOWOROCZNA, 13-18/01/86
 • Janusz Bałdyga, MAŁE RYZYKO, pokaz dokumentacji (video, film, przeźrocza), 22/01/86; wystawa, instalacja, 22-24/01/86
 • Tomasz Sikorski, POZA UMYSŁEM (budowla I), obiekt / environment, 27/01-01/02/86
 • Joanna Stańko, KONIEC I POCZĄTEK, instalacja / environment, 03-07/02/86
 • Włodzimierz Pawlak, CYRKIEL I LINIA MIARY ARTYSTYCZNEJ, wystawa prac (obrazy, kije, muchy), 18-22/02/86; IDOL, performance, 18/02/86 
 • Danuta Mączak, BLASKI I CIENIE, instalacja / environment, 25-28/02/86
 • Dick Higgins, (USA), INTERMEDIA, wykład / spotkanie, 28/02/86
 • K.C. NEUE BIEREMIENNOST, (Mirosław Bałka, Mirosław Filonik, Marek  Kijewski), NA DZIEŃ KOBIET, akcje, performance, instalacje, 08/03/86 
 • Nancy Roman, (USA), AMERICAN ART SIŃCE 1945, wykład, 14/03/86
 • Jarosław Modzelewski, WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI MALARSTWA SZTALUGOWEGO W ASPEKCIE PRACY WŁASNEJ, wystawa malarstwa, 17-25/03/86
 • Jerzy Boniński, OBRAZY DLA MARCINA, wystawa malarstwa, 08-15/04/86
 • WIDZIALNE NIEWIDZIALNE, Ryszard Grzyb, Piotr Młodożeniec, Małgorzata Rittersschild, Tomasz Sikorski, Marek Sobczyk, Joanna Stańko, Ryszard Woźniak, wystawa, 21-30/04/86
 • Hamdi el Attar, (D), MULTIMEDIA KUNST 1985; GROUPARTWORK 1987, wykład, pokaz prac, pokaz dokumentacji, 05-06/05/86 
 • Mirosław Bałka, NA RZECZ POKOJU, performance, 09/05/86
 • LA FURA DELS BAUS, (E), pokaz spektakli z taśm video, 13/05/86
 • CAEN, wystawa prac studentów 1'Ecole des Beaux Arts w Caen (F), pracownia H. Ptaszkowskiej, 16-17/05/86
 • Jan Fabre, (B), pokaz performensów i spektakli teatralnych na taśmach video, 21-23/05/86 
 • John Jacob, (USA), ARTISTS' PHOTOGRAPHY PORTFOLIO - EASTERN EUROPE, wykład, pokaz dokumentacji, spotkanie, 24/05/86
 • Tomasz Sikorski, OBRAZY, wystawa, 27/05-06/06/86
 • Elisabeth Jappe, (D), PERFORMANCE TODAY, wykład, 30/05/86
 • TERAZ I  POZA CZASEM / NOW AND BEYOND TIME, międzynarodowe spotkanie poświęcone płaszczyznom wspólnym w sztuce, nauce i religii, 09-13/06/86:
- Krzysztof Knittel, Marcin Krzyżanowski, Phil Niblock (USA), Tomasz Sikorski,  
  koncert multimedialny, 09/06/86
- Bob Schimel, (USA), JUST PASSING THROUGH, taśma video; THE GRAND   
  SYNTHESIS, pokaz audiowizualny, 10/06/86
- Janusz Bogucki, PROGNOZA I POSTSCRIPTUM, wykład, 10/06/86
- Acarya Vedaprajinananda Avadhuta (Tantra joga), (USA), O NAUCE ESTETYKI I 
  NADESTETYKI, wykład, 10/06/86
- Michał Fostowicz, POEZJA I CZAS, odczyt, 10/06/86
- Jan Berdyszak, DRABINA, instalacja in situ, 10-12/06/86
- Dominique Mazeaud, (USA), TRANSFORMATIVE ART, wykład, 11/06/86
- Asha Puri (Radża joga), (IND), O CZASIE, wykład, 11/06/86
- Piotr Rypson, STRUNNIENIE, taśma poetycka, 11/06/86
- Jolanta Brach-Czaina, METAFIZYKA MIĘSA, odczyt, 11/06/86
- Jerzy Bereś, OBRAZ POLSKI / BOJKOT, manifestacja, 11/06/86 
- Alex Grey, (USA), THE SACRED MIRRORS SERIES, pokaz przeźroczy, 
  dokumentacja performensów, 12/06/86
- Werner Herterich, (USA), WARSAW ACTION (RED CHAIR), performance, pokaz  
  dokumentacji, 12/06/86
- Wacław Ropiecki, ŚMIERĆ A NIEŚMIERTELNOŚĆ. O ZWYCIĘSTWIE DUCHA  
  NAD MATERIĄ, wypowiedź improwizowana 12/06/86 
- Andrzej Dudek-Dürer, PRZESTRZEŃ METAFIZYCZNO-TELEPATYCZNA,  
   performance, 12/06/86 
- Danuta Mączak, pokaz dokumentacji, 12/06/86
-  Henryk Waniek, KOMUNIKAT O KOŃCU ŚWIATA, odczyt, 13/06/08
-  Teresa Murak, DLA ZIEMI, pokaz dokumentacji, 13/06/86; wystawa, 10-13/06/86
-  Tadeusz Stawek, Bogdan Mizerski, DLA SIEBIE, esej na głos i kontrabas, 13/06/86
-  Joanna Stańko, TAŃCZĄCE ŚWIATŁO, performance, 13/06/86
-  Tomasz Sikorski, PUSTE KRZESŁO (MOWA SZEPTEM), performance z  
    udziałem publiczności, 13/06/86
-  Zbigniew Warpechowski, wystawa prac, 10-13/06/86
-  Zygmunt Piotrowski, wystawa prac, 10-13/06/86

 • Jill Hartley, (USA), WIDOKI POLSKI, wystawa prac fotograficznych 17-25/06/86
 • C.L. Francke, (NL), THE WORKERS' PARADISE, międzynarodowa wystawa       sztuki poczty, 06-11/10/86
 • Marek Sobczyk, NAMIOT PEŁEN CHORYCH DZIEWCZYNEK, wystawa malarstwa, 14-24/10/86 
 • Iain Robertson, (GB), LESSON 23, 23. AND THE OTHER, instalacja z żywym    komponentem, 27-29/10/86
 • Marysia Lewandowska, PLACED, DISPLACED, instalacja / environment, 30/10/86
 • Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak, NIEMRAWY MŁODZIAN ŚPIEWA SZTYWNA WIRUJE DZIEWA, praca, 01-10/1 1/86; wystawa, 11-14/11/86 
 • KwieKulik, POETYZACJA PRAGMATYKI, tekst, przeźrocza, demonstracja,   17/11/86;  ARKADIA, performance, 20/11/86; BANAN I GRANAT, teatrzyk reistyczny; DZIAŁANIE NA RTĘCI, przeźrocza, 24/11/86; PIENIĄDZ ARTYSTYCZNY, wystawa, teoria; TORBY, wystawa, 26/11/86 
 • Dominique Mazeaud, (USA), TRANSFORMATIVE ART, wykład II, 28/11/86
 • Zdzisław Gniadek, CZŁOWIEK UNIWERSALNY, instalacja, 02-09/12/86
 • Sławomir Kolo, ŚLAD FARBY, wystawa, instalacja, 16-19/12/86
 • Leszek Podczaski, GRA Z BICOWANIEM, instalacja, 16-19/12/86

1987

 • Mikołaj Smoczyński, SECRET PERFORMANCES 1983-87, wystawa prac, 06-16/01/87
 • POCIĄG TOWAROWY, Piotr Bikont, Marek Chołoniewski, Krzysztof Knittel, Marcin Krzyżanowski, Marek Nędziński, koncert, 24/01/87
 • Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Włodzimierz Pawlak, RECITAL, widowisko teatralne "Chłodny jeleń w powidle" i WYSTAWA, Pracownia Dziekanka 27-30.I.87, odczyty, piosenki, poezje, koncert, 27/01/87; wystawa obrazów, 27-30/01/87
 • Ted Ciesielski, Marek Janiak, Witold Krymarys, Andrzej Kwietniewski, Zbigniew Libera, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Jerzy Truszkowski, MASZYNY DRŻĄCE, KOMINY DYMIĄCE, pokazy prac video, 17/02/87
 • Ulrich Bernhardt, Dieter Jellinghaus, (D), JASKINIA CHIRONA, instalacja / video / zdarzenie, 23/02/87
 • Jerzy Caryk, WACHLARZE, environment, 27/02-04/03/87
 • Kuba Pajewski, LAMPY, wystawa prac, 27/02-04/03/87
 • Dick Higgins, (USA), warsztat performance, 05-06/03/87; ON HORIZONS AND ARROWS, wykład / spotkanie / performances (m.in. CIRCLE - performance grupowy z ochotnikami z publiczności, 06/03/87) 
 • Waldemar Umiastowski, OBRAZY, wystawa 10-20/03/87
 • Ryszard Grzyb, Ryszard Woźniak, DZIECIĄTKO BERLINA, TANIEC NOLANDU, zachowywanie się - taniec (performance), 06/04/87; zachowywanie się - karmienie (performance), 07/04/87; wystawa obrazów, 06-11/04/87
 • Marek Kijewski, CCCHHALLO MAMOM, wystawa rzeźb, 13-19/04/87
 • Tomasz Ciecierski, NOWE OBRAZY, wystawa, 21-24/04/87
 • Kathy Rae Huffman (Contemporary Art Television, Boston, USA): pokaz prac video artystów amerykańskich, 21/04/87
W kalendarium podano jedynie ważniejsze zdarzenia publiczne, organizowane i autoryzowane przez Pracownię Dziekanka. Pominięto fakty o mniejszym znaczeniu oraz te zdarzenia, które organizowane były na terenie Pracowni na prośbę i odpowiedzialność innych instytucji lub osób z zewnątrz.

Oznaczenia krajów użyte w kalendarium: B - Belgia, CDN - Kanada, CS - Czechosłowacja, D – Republika Federalna Niemiec, E - Hiszpania, F - Francja, GB - Wielka Brytania, GR - Grecja, I - Włochy, IND - Indie, N - Norwegia, NL - Holandia, P – Portugalia. Nazwiska autorów polskich pozostawione są bez oznaczeń. opracowanie: Tomasz Sikorski 1987